Đăng nhập

Email không hợp lệ!
Password tối thiểu 6 ký tự!
Chưa xác thực recaptcha
Chưa có tài khoản? Đăng ký

Tiện ích

Tìm kiếm theo vị trí

Xem kết quả của Google search từ các vị trí, quốc gia, ngôn ngữ trên các thiết bị khác nhau hoàn toàn miễn phí.

Text to Speech

Chuyển văn bản thành giọng nói đầy cảm xúc. Sử dụng hoàn toàn miễn phí

Plugin Google Translate (Đa ngôn ngữ)

Dịch bài viết với 130+ ngôn ngữ

Plugin Text To Speech Google (Đa ngôn ngữ)

Chuyển nội dung bài viết thành audio với giọng đọc google (40+ ngôn ngữ, 220+ giọng đọc). Tạo Feed podcast, dùng để đăng ký các kênh podcast như Google, Apple, Spotify, Amazon ...